10. mája 2016 od 9:00 hod.

Regionálne kolo tradičnej súťaže v rétorike.

Ak vás súčasná rétorika „trápi“ a zaujíma, Štúrov Zvolen je tu presne a práve pre vás.


23. apríl 2016 (sobota) o 10.00 hod.

Regionálna súťaž hudobného folklóru detí “Zahraj, že mi zahraj“.

Víťazi z  regionálnej súťažnej prehliadky  postúpia na krajskú súťaž, ktorá sa uskutoční dňa 29. 5. 2016 v Buzici, okres Košice.


12. apríla 2016 o 16.30 hod.

Vernisáž a výstava regionálneho kola postupovej súťaže amatérskej fotografie

V 44. ročníku súťaže mali možnosť tvorcovia fotografií súťažiť v troch kategóriách: v čiernobielej fotografii, vo farebnej fotografii a v kategórii multimediálnej prezentácie.


5 a 6. 4. 2016 o 9.00 hod.

Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi.

Hviezdoslavov Kubín je najstaršia a najprestížnejšia súťaž v oblasti umeleckého prednesu a divadiel poézie.


31. 3. 2016 o 16.30 hod.

Výtvarné spektrum 2016 v termíne 31. marca – 30. apríla 2016.

Vernisáž výstavy sa uskutoční v priestoroch Spišského osvetového strediska (výstavná miestnosť)


23.3.2016 o 9.00 hod

Okresné kolo celoslovenskej vedomostnej súťaže

Víťazi z okresného kola postúpia do krajského kola, ktoré sa bude konať 26., 27. a 28. apríla 2016 vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach.


4.3.2016 o 10.00 hod.

Vernisáž a výstava regionálnej postupovej výtvarnej súťaže

Do súťaže sa zapojili materské, základné, umelecké  školy  v spišskom regióne. Súťaž prebieha v piatich kategóriách.

Sme na Facebooku

Novinky na e-mail

Dostávajte aj vy novinky o akciách a podujatiach priamo na váš e-mail.
Stačí ak zadáte vašu e-mailovú adresu.

Spišské osvetové stredisko


Vyhodnotenie regionálnej súťažnej prehliadky hudobného folklóru detí “Zahraj, že mi zahraj“

V Margecanoch sa dňa 23. apríla 2016 v Kultúrnom dome konala regionálna súťažná prehliadka hudobného folklóru detí "Zahraj, že mi zahraj". Na tejto prehliadke sa predstavilo za okres Gelnica a Spišská Nová Ves celkom 30 sólistov spevákov, 5 sólistov inštrumentalistov, 11 speváckych skupín a 2 detské ľudové hudby.

Štúrov Zvolen 2016 „Utekajme, už je to tu“

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo spôsobil Ján Požiar v mrazničke? Že nie? Naozaj, nie je to bežná téma na premýšľanie. A čo tak „Dobrý deň, moja sestra je angorská mačka“, o tom by sa vám rozdumovalo lepšie? Snáď pri myšlienke „utekajme, už je to tu“ by ste už vedeli čosi vymyslieť a porozprávať. Aj takéto, opäť nie všedné témy z pera nášho spisovateľa Štefana Šimka, budú rezonovať na tohtoročnej súťažnej prehliadke XXX. Štúrov Zvolen.

VYHODNOTENIE VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2016

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, dlhoročný realizátor regionálneho kola tejto celoštátnej súťaže, zapojilo do jej 53. ročníka aktívnych neprofesionálnych výtvarníkov z okresov Spišská Nová Ves a Gelnica. Na regionálnu výstavu „Výtvarné spektrum 2016" vybrala odborná porota 39 výtvarných prác od 18 autorov.

VYHODNOTENIE AMFO 2016

Spišské osvetové stredisko zorganizovalo dňa 12. 4. 2016 vernisáž 44. ročníka regionálnej postupovej súťaže amatérskej fotografie AMFO 2016, kde 15 autorov prezentovalo svoje fotografie. Na výstave je už tradične najpočetnejšie  zastúpená kategória autorov vo veku nad 21 rokov.

„Zahraj, že mi zahraj“

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s obcou Margecany usporiadajú dňa 23. apríla 2016 (sobota) o 10.00 hod. v Kultúrnom dome v Margecanoch regionálnu súťaž hudobného folklóru detí “Zahraj, že mi zahraj“ z okresov Gelnica a Spišská Nová Ves.

Hviezdoslavov Kubín v gelnickom okrese

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi pripravilo okresné kolo v umeleckom prednese poézie a prózy pre deti, mládež a dospelých Hviezdoslavov Kubín v gelnickom okrese sa uskutoční 13. 4. 2016 v priestoroch Kultúrneho domu v Margecanoch so začiatkom o 9.00 hod. pre všetky kategórie.

Výsledky okresného kola 62. Hviezdoslavov Kubín

Spišské osvetové stredisko v spolupráci s Galériou umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi usporiadalo v dňoch 5. – 6. apríla 2016 okresné kolo 62. ročníka prehliadky a súťaže v prednese poézie, prózy a tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie, detí mládeže a dospelých - Hviezdoslavov Kubín.

AMFO 2016 na Spiši

Vernisáž a výstava regionálneho kola postupovej súťaže amatérskej fotografie

Vo výstavných priestoroch Spišského osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi budete mať možnosť dňa 12. apríla 2016 o 16.30 hod. vzhliadnuť tvorbu neprofesionálnych fotografov v rámci regionálnej súťažnej prehliadky amatérskej fotografie AMFO 2016.

Vrabce na Spiši sa chystajú recitovať

Hviezdoslavov Kubín je najstaršia a najprestížnejšia súťaž v oblasti umeleckého prednesu a divadiel poézie. Priestor, kde sa stretnú mladé talenty v oblasti umeleckého slova, inšpirácia, konfrontácia a prezentácia.

Vyhodnotenie Z rozprávky do rozprávky 2016

Detská dramatika vždy aktuálna

Milovníci detskej dramatiky si aj tohto roku mohli prísť na svoje vďaka tradičnej divadelnej prehliadke Z rozprávky do rozprávky, 21. – 22. marca 2016. Organizáciu prehliadky má už niekoľko desaťročí na starosti Spišské osvetové stredisko v spolupráci so Spišským divadlom v Spišskej Novej Vsi.

Tradičné veľkonočné techniky stále živé

Spišské osvetové stredisko v Spišskej novej Vsi už tretí rok pripravuje v predveľkonočnom období tvorivé dielne zamerané na zdobenie veľkonočných vajíčok tradičnými technikami.

Výtvarné spektrum 2016

Spišské osvetové stredisko v Spišskej  Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja organizuje výstavu regionálneho kola 53. ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby - Výtvarné spektrum 2016 v termíne 31. marca – 30. apríla 2016.

Čo vieš o hviezdach?

Okresné kolo celoslovenskej vedomostnej súťaže

„Astronómia je veda, ktorej objavom vďačíme prinajmenšom za to, ako sa ľudstvo javí v celej svojej veľkosti a cez ktorú si človek najlepšie uvedomuje aký je maličký.“

Georg C. Lichtenberg

Veľkonočné vajíčko 2016 Tvorivé dielne

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi aj tohto roku pripravilo pre záujemcov o ľudovú kultúru, tvorivé dielne zamerané na zdobenie veľkonočných vajíčok.

Výsledky CINEAMA 2016

Výstavná miestnosť Spišského osvetového strediska privítala 3. marca 2016 filmových nadšencov z regiónu Spiša a širšieho okolia. 24. ročník regionálnej súťažnej prehliadky neprofesionálneho filmu CINEAMA priniesol opäť svoje ovocie.

celý archív podujatí

 


Košice 2013 - Európske hlavné mesto kultúry MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKYOficiálny turistický portál Slovenska

Košický samosprávny krajTerra IncognitaNárodné osvetové centrum GALÉRIA UMELCOV SPIŠA OZ Pomoc všetkýmTV Reduta SNVSpišská Nová VesGelnicaObecené kultúrne centrum SmižanyDom Matice slovenskej Spišská Nová VesValachschop - tradičné slovenské výrobky  Janko Hraško bodka SK - brána do sveta slovenského folklóru a folklórne rádio

Google Pagerank
x

PF 2012 Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi