18. – 21. 7 . 2016

Letný workshop „Mušky raja

V spolupráci so Správou Národného parku Slovenský raj pripravilo jedinečný letný workshop pre 10 - 14 ročné deti zo Spiša.


28. máj 2016 o 10.00 hod.

Súťažná prehliadka.

„A ja mojo pješne nikda nezapomňem, na spodek du truhly ukladac ich budzem“


19.5.2016 o 16.30 hod

Vernisáž výstavy výtvarných diel študentov Strednej odbornej školy drevárskej.

Fotografický dizajn, Propagačné výtvarníctvo, Dizajn a tvarovanie dreva a Tvorba nábytku a interiéru.


15. máj 2016 o 15.00 hod.

Regionálna súťažná prehliadka v speve rusínsko-ukrajinských piesní.

Na 24. ročníku sa predstavia speváci z Torysiek, Olšavice, Nižných Repáš, Poráča, Sloviniek,  Jamníka, Chraste nad Hornádom a Spišského Podhradia.


20. až 22. mája 2016

Genius loci kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.

Štvrtý ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem


10. mája 2016 od 9:00 hod.

Regionálne kolo tradičnej súťaže v rétorike.

Ak vás súčasná rétorika „trápi“ a zaujíma, Štúrov Zvolen je tu presne a práve pre vás.


23. apríl 2016 (sobota) o 10.00 hod.

Regionálna súťaž hudobného folklóru detí “Zahraj, že mi zahraj“.

Víťazi z  regionálnej súťažnej prehliadky  postúpia na krajskú súťaž, ktorá sa uskutoční dňa 29. 5. 2016 v Buzici, okres Košice.

Sme na Facebooku

Novinky na e-mail

Dostávajte aj vy novinky o akciách a podujatiach priamo na váš e-mail.
Stačí ak zadáte vašu e-mailovú adresu.

Spišské osvetové stredisko


Fajna folklórna fotka

Organizátor: Spišské osvetové stredisko, Zimná 47 Spišská Nová Ves

Spoluorganizátor: FOTO klub SPIŠ, klub neprofesionálnych fotografov pri Spišskom osvetovom stredisku

Hospodi pomiluj

Prehliadka speváckych zborov východného obradu.

Na Poráči opäť po roku v kultúrnom dome zaznejú liturgické spevy v staroslovienčine.

„Mušky raja opäť v raji“

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi organizuje už 3. ročník úspešného projektu „Mušky raja“, podporeného Fondom pre rozvoj umenia. V spolupráci so Správou Národného parku Slovenský raj pripravilo jedinečný letný workshop pre 10 - 14 ročné deti zo Spiša.

A ja mojo pješne

„A ja mojo pješne nikda nezapomňem, na spodek du truhly ukladac ich budzem“

Aj táto pieseň zaznie na súťažnej regionálnej prehliadke speváckych skupín, sólistov spevákov, sólistov inštrumentalistov a ľudových hudieb „A ja mojo pješne“.

Drevárka – cesta k profesionalite

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi  v spolupráci so Strednou odbornou školou drevárskou Vás pozýva na vernisáž výstavy výtvarných diel študentov Strednej odbornej školy drevárskej, ktorá sa uskutoční dňa 19.5.2016 o 16.30 hod vo výstavných priestoroch Spišského osvetového strediska.

Makovická struna - vyhodnotenie

Regionálna súťažná prehliadka v speve rusínsko-ukrajinských piesní.

V nedeľu 15. mája 2016 sa v Slovinkách konal 24. ročník Makovickej struny. Hoci pochmúrne  počasie akoby chcelo tomu zabrániť, divákom to neprekážalo a postupne zaplnili sálu kultúrneho domu do posledného miesta (120 návštevníkov).

Vyhodnotenie regionálneho kola XXX. Štúrov Zvolen

10. mája 2016 organizovalo Spišské osvetové stredisko v spolupráci s Galériou umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi regionálne kolo súťaže v rétorike XXX. Štúrov Zvolen.

Makovická struna

Regionálna súťažná prehliadka v speve rusínsko-ukrajinských piesní.

Jedným z podujatí pre národnostné menšiny  Rusínov-Ukrajincov žijúcich v okrese Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča je Makovická struna, súťaž v speve rusínsko-ukrajinských piesní.

Spišský Jeruzalem 2016

Genius loci kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.

Súčasný Spišský Jeruzalem nie je len unikátnym, historickým územím, či pútnickým miestom, na pozadí ktorého sa vypína Spišský hrad, ale je aj miestom pre uvažovanie a meditáciu, kde môže človek zažiť dotyk tohto objavu, spojeného s udalosťami posledných dní života a smrti Ježiša Krista v Jeruzaleme. Nádherná príroda a scenérie lokality svetového kultúrneho dedičstva UNESCO oslovia každého vnímavého človeka.

Vyhodnotenie regionálnej súťažnej prehliadky hudobného folklóru detí “Zahraj, že mi zahraj“

V Margecanoch sa dňa 23. apríla 2016 v Kultúrnom dome konala regionálna súťažná prehliadka hudobného folklóru detí "Zahraj, že mi zahraj". Na tejto prehliadke sa predstavilo za okres Gelnica a Spišská Nová Ves celkom 30 sólistov spevákov, 5 sólistov inštrumentalistov, 11 speváckych skupín a 2 detské ľudové hudby.

Štúrov Zvolen 2016 „Utekajme, už je to tu“

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo spôsobil Ján Požiar v mrazničke? Že nie? Naozaj, nie je to bežná téma na premýšľanie. A čo tak „Dobrý deň, moja sestra je angorská mačka“, o tom by sa vám rozdumovalo lepšie? Snáď pri myšlienke „utekajme, už je to tu“ by ste už vedeli čosi vymyslieť a porozprávať. Aj takéto, opäť nie všedné témy z pera nášho spisovateľa Štefana Šimka, budú rezonovať na tohtoročnej súťažnej prehliadke XXX. Štúrov Zvolen.

VYHODNOTENIE VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2016

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, dlhoročný realizátor regionálneho kola tejto celoštátnej súťaže, zapojilo do jej 53. ročníka aktívnych neprofesionálnych výtvarníkov z okresov Spišská Nová Ves a Gelnica. Na regionálnu výstavu „Výtvarné spektrum 2016" vybrala odborná porota 39 výtvarných prác od 18 autorov.

VYHODNOTENIE AMFO 2016

Spišské osvetové stredisko zorganizovalo dňa 12. 4. 2016 vernisáž 44. ročníka regionálnej postupovej súťaže amatérskej fotografie AMFO 2016, kde 15 autorov prezentovalo svoje fotografie. Na výstave je už tradične najpočetnejšie  zastúpená kategória autorov vo veku nad 21 rokov.

„Zahraj, že mi zahraj“

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s obcou Margecany usporiadajú dňa 23. apríla 2016 (sobota) o 10.00 hod. v Kultúrnom dome v Margecanoch regionálnu súťaž hudobného folklóru detí “Zahraj, že mi zahraj“ z okresov Gelnica a Spišská Nová Ves.

Hviezdoslavov Kubín v gelnickom okrese

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi pripravilo okresné kolo v umeleckom prednese poézie a prózy pre deti, mládež a dospelých Hviezdoslavov Kubín v gelnickom okrese sa uskutoční 13. 4. 2016 v priestoroch Kultúrneho domu v Margecanoch so začiatkom o 9.00 hod. pre všetky kategórie.

celý archív podujatí

 


Košice 2013 - Európske hlavné mesto kultúry MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKYOficiálny turistický portál Slovenska

Košický samosprávny krajTerra IncognitaNárodné osvetové centrum GALÉRIA UMELCOV SPIŠA OZ Pomoc všetkýmTV Reduta SNVSpišská Nová VesGelnicaObecené kultúrne centrum SmižanyDom Matice slovenskej Spišská Nová VesValachschop - tradičné slovenské výrobky  Janko Hraško bodka SK - brána do sveta slovenského folklóru a folklórne rádio

Google Pagerank
x

PF 2012 Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi