7. máj 2015 o 9. hod., Spišská knižnica

ŠTÚROV ZVOLEN

Šturov ZvolenRegionálna postupová súťaž v rétorike pre žiakov ZŠ, študentov SŠ a širokú verejnosť.
9:00 – 15:00 hod.
Vstup voľný.


10. máj 2015, Kultúrny dom Torysky

MAKOVICKÁ STRUNA

Makovická strunaRegionálna súťažná postupová prehliadka v speve rusínskych a ukrajinských piesní.
13:00 – 17:00 hod.
Vstup voľný.


14. máj – 11. jún 2015, Spišské osvetové stredisko

SUSEDIA MALÉHO PRINCA

Okresná súťažná výstava výtvarných prác detí ZŠ a ZUŠ
Foyer Spišského osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi
Vernisáž: 10.00 hod.
Otvorené okrem soboty a nedele od 8.00 – 14.00 hod.
Vstup voľný.


17. máj 2015, Kultúrny dom Poráč

HOSPODI POMILUJ

Regionálna prehliadka speváckych zborov východného obradu.
14:00 – 18:00 hod.
Vstup voľný.


22. – 24. máj 2015, Spišská Kapitula, Pažica, Spišské Podhradie

SPIŠSKÝ JERUZALEM

Kultúrno duchovný festival
Vstup voľný.


11. 4. 2015 o 10.00 hod., Kultúrny dom Margecany

Na tej luke, na želenej

Na tej luke, na želenejRegionálna súťažná prehliadka detských folklórnych súborov.
Vstupné: 0.50€

facebookFacebook udalosť


13. – 14. 4. 2015 o 9.00 hod., Galéria umelcov Spiša

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 61. ročník

Hviezdoslavov KubínOkresná postupová súťaž v prednese poézie a prózy.

Sme na Facebooku

Novinky na e-mail

Dostávajte aj vy novinky o akciách a podujatiach priamo na váš e-mail.
Stačí ak zadáte vašu e-mailovú adresu.

Spišské osvetové stredisko


Vyhodnotenie regionálnej prehliadky speváckych zborov východného obradu Hospodi pomiluj 2015

Nedeľňajšie popoludnie, 17. 5. 2015, v priestore pred kultúrnym domom v obci Poráč, bolo trochu rušnejšie ako po iné nedele. Priestor sa začal spevákmi z popradského zboru Archangelikos. Autobus doviezol ďalšie 3 spevácke zbory z Košíc.

Spišský Jeruzalem - program


Milí účastníci podujatia Spišský Jeruzalem, oznamuje Vám, že historický vláčik bude premávať len počas soboty, taktiež aj bubenícky workshop bude len v sobotu.

Možno netušíte, čo je Levanta. Nevadí. Prezradíme Vám, že Levanta je oblasť východného Stredomoria. Ak sa vo Vás prebudila zvedavosť, nemusíte hneď utekať na Blízky východ. My Vás pozývame na náš Východ, kde sa v dňoch 22.-24.5.2015 na Spišskej Kapitule, v Spišskom Podhradí  uskutoční Top podujatie programu Terra Incognita SPIŠSKÝ JERUZALEM.

VYHODNOTENIE SUSEDIA MALÉHO PRINCA

Dňa 14. mája 2015 o 10.00 hod sa uskutočnila vernisáž  výstavy okresnej výtvarnej súťaže, kde boli zapojené materské, základné, umelecké školy a deti z autistických tried.

VYHODNOTENIE VÝTVARNÉ SPEKTRUM

Dňa 31. marca 2015 o 16. 30 hod sa v Spišskom osvetovom stredisku uskutočnila vernisáž regionálneho kola Výtvarného spektra.

Ručné zvonenie zo Spiša a Gemera zachytené v unikátnom dokumente...

Tradičné ručné zvonenie a tradícia zvonárov na Slovensku boli zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva a je snahou, aby tento unikátny kultúrny fenomén bol súčasťou celosvetového zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO.

Rečníci a Štúrov Zvolen

7. mája 2015 bola Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi preplnená slovami. Ozývali sa krásne, múdre, nie prázdne slová z úst žiakov a študentov regionálneho kola súťaže v rétorike Štúrov Zvolen. Tohtoročný 24. ročník organizovalo, tradične, Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi.

SUSEDIA MALÉHO PRINCA

Vernisáž a výstava okresnej výtvarnej súťaže

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi Vás pozýva na vernisáž okresnej výtvarnej súťaže Susedia malého princa dňa 14.5.2015 o 10.00 hod. Do súťaže sa zapojili materské, základné, umelecké školy a deti z autistických tried v okrese Spišská Nová Ves. Súťaž prebieha v šiestich kategóriách.

Regionálna súťažná prehliadka v speve rusínsko-ukrajinských piesní

„Makovická struna“ je jedno z najobľúbenejších podujatí venovaných podpore rusínsko-ukrajinského povedomia. Každoročne sa stretáva so širokým ohlasom medzi divákmi a účinkujúcimi.

Štúrov Zvolen 2015

O čom by ste asi rozprávali, keby vám niekto zadal tému: „Vráňa spalo alebo žralo. Najprv chcelo iba kra-jec kra-ba  z  kra-bice, nakoniec mu stačil kúsok húsenice.“ Ako sa s touto témou a jej podobnými, popasujú deti základných škôl, na regionálnom kole súťaže v rétorike, uvidíme.

Vyhodnotenie „Na tej luke na želenej“

Vyhodnotenie „Na tej luke na želenej“

Regionálna súťažná prehliadka DFS
„Už  me s Košíc veže ta veľka mašina“, aj takáto pesnička zaznela na regionálnej súťažnej prehliadke detských folklórnych súborov v Margecanoch, 11. apríla 2015. Do Margecian  deti  nepricestovali na vlaku  z Košíc, ale z rôznych obcí okresu Gelnica a Spišská Nová Ves a  priviezli ich autobusy.

Vyhodnotenie 61. ročníka Hviezdoslavov Kubín

Vyhodnotenie 61. ročníka Hviezdoslavov Kubín

13. a 14. apríla 2015 pod záštitou Spišského osvetového strediska, v priestoroch Galérie umelcov Spiša, prebehlo okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy, Hviezdoslavov Kubín pre I. - V. kategóriu. Víťazi z prvého miesta, prípadne, na základe odporúčania odbornej poroty, aj z druhého miesta, postupujú na krajské kolo tejto súťaže do Michaloviec.

Vyhodnotenie AMFO 2015

Vyhodnotenie AMFO 2015

Dňa 8. 4. 2015 o 16.30 hod. sa v Spišskom osvetovom stredisku uskutočnila vernisáž 43. ročníka regionálnej postupovej súťaže amatérskej fotografie AMFO 2015, kde 19 autorov prezentovalo svoje fotografie. Na výstave je najpočetnejšie  zastúpená kategória autorov vo veku nad 25 rokov.

AMFO 2015

AMFO 2015

Vernisáž a výstava regionálneho kola postupovej súťaže amatérskej fotografie ...
Vo výstavných priestoroch Spišského osvetového strediska budete mať možnosť dňa 8. 4. 2015 o 16.30 hod. vzhliadnuť tvorbu neprofesionálnych fotografov za účelom regionálnej súťažnej prehliadky amatérskej fotografie AMFO 2015.

Hviezdoslav viaže mašle vo svoje vlastnej sociálnej sieti.

Hviezdoslav viaže mašle vo svoje vlastnej sociálnej sieti.

Hviezdoslavov Kubín je najstaršia a najprestížnejšia súťaž v oblasti umeleckého prednesu a divadiel poézie. Priestor pre hľadanie talentov v oblasti umeleckého slova, inšpirácia, konfrontácia a prezentácia.

„Už me z Košíc veže ta veľka mašina“

„Už me z  Košíc veže ta veľka mašina“

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi a Obec Margecany Vás srdečne pozývajú na podujatie "Na tej luke na želenej", ktoré sa bude  konať v sobotu 11. apríla  2015 o 10:00 hod. v Kultúrnom dome v Margecanoch.

celý archív podujatí

 


Košice 2013 - Európske hlavné mesto kultúry MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKYOficiálny turistický portál Slovenska

Košický samosprávny krajTerra IncognitaNárodné osvetové centrum GALÉRIA UMELCOV SPIŠA OZ Pomoc všetkýmTV Reduta SNVSpišská Nová VesGelnicaObecené kultúrne centrum SmižanyDom Matice slovenskej Spišská Nová VesValachschop - tradičné slovenské výrobky  Janko Hraško bodka SK - brána do sveta slovenského folklóru a folklórne rádio

Google Pagerank
x

PF 2012 Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi